பலாலி மண்ணின் உறவுப்பாலம்

gallery/logo

எமது ஒன்றியம் சுவிட்சர்லாந்து olten நகரில் 2013ம் ஆண்டு உதயமானது.

புலம்பெயர் பலாலி மக்களை ஒன்றிணைத்து எமது கிராமத்தையும் எம்மண்ணின் பெருமையையையும் உயர்த்துவதே நமது சிந்தனைகள்.

site under construction

gallery/img_2313 - kopie
gallery/valaipooo

எமது இணையத்தளம்  தொழில்நுட்ப பிரச்சனைகாரணமாக செயற்படவில்லை,

தீர்வுகாண முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது

எம்மைப்பற்றி

எமது செயற்பாடுகள்

gallery/dsc04809